12. Material som regleras av medicinska förordningar